میعاد با مکرمه

«میعاد با مکرمه» روایت داستانی است که هر سال در اردیبهشت ماه، دوستداران مکرمه و علاقه مندان به نقاشیهای او، به بهانه زادروزش به خانه او می آیند که هم موزه سرای اوست و هم در آن آرام گرفته است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست