میدان بی حصار

طی یکصد و‌پنجاه سال "میدان توپخانه" تهران مرکز این شهر بوده و شاهد حوادث گوناگونی که تاریخ معاصر کشور را ساخته است. اعدام "شیخ فضل‌الله نوری" در این میدان‌ یکی از مهمترین حوادث تاریخی این میدان بوده است. بنای این میدان به دست محمد ابراهیم معمار باشی به دستور ناصر الدین شاه برای نگه‌داری توپ‌ها بنا شد‌. این مستند سرگذشت پر فراز و نشیب این میدان توپخانه را بازنمایی می‌کند‌.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست