میان سایه و نور

میان سایه و نور مستندی درباره اندیشه‌، سبک و آثار "فرح اصولی‌"، نقاش معاصر ایرانی است‌. وی به دنبال یافتن فرم معناداری برای ابراز افکار و عقاید خود در آثارش است و این فرم را در سنت غنی و زیبایی لطیف موجود در نقاشی‌ها، معماری و هنرهای زینتی ایران پیدا کرده است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست