مکرمه، خاطرات و رویاها

مستند «مکرمه، خاطرات و رویاها» روایتگر مکرمه زن سال خورده ایست در یکی از روستاهای مازندران که خواندن و نوشتن نمی داند و ناگهان به نقاشی روی می آورد.
او در نقاشی خاطرات و رویاهای خود رابطه مرد و زن، ارباب و رعیت، انسان و خدا را به سبک ویژه ای تصویر می کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست