مهر و مسیح

مستند «مهر و مسیح» پیرامون آیین میترائیسم می‌پردازد. رابطه و نفوذ آيين مهری در ديانت مسيحی و رد ريشه های طبيعی و تاريخی مهر در فرهنگ و ملت های مختلف آسيايی و اروپايی موضوع اين مستند پژوهشی است.
میترائیسم از هر آیین دیگری در فرهنگ عمومی ایران پیشینه بیشتری دارد. "میترائیسم" در شکل‌گیری فرهنگ‌ ما ایرانیان بسیار موثر‌ بوده است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین