من یک نشانه ام

من یک نشانه ام، مستندی است که در آن به آثار و نحوه نقاشی استاد "احمد نصراللهی" می پردازد که به وسیله نشانه‌های اساطیری آثارش را خلق می‌کند. کارگردان با شعر و گفته‌های اساطیری سعی در شناخت نشانه‌ها در نقاشی این استاد می‌پردازد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست