من عرب هستم

مرکز جهانی هنرها در پاریس واقع است. هنرمندان از پنج قاره و از هر نژاد و کشور چندماه تا یک سال در این مرکز مقیم می شوند و مرکزی برای تبادل هنر است.
هنوز ماجرای 11 سپتامبر از یادها نرفته است. عرب ها بیشتر در وجه اسامه بی لادن دیده می شوند.
در من عرب هستم، همراه پنج هنرمند عرب که هیچ شباهتی به اسامه ندارند. دالیا زنی مصری است که آواز کلاسیک می خواند، ایاد مردی تونسی است که از کودکی عود می نوازد. حبيب كيباری و كريم خرباوی دو نقاش آوانگارد از مغرب هستند و محمد جوهاف نقاش فلسطینی است که درد و رنج هم وطنان خود را نقش می زند.

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست