من اکبر اعتماد، اتم می‌شکنم

فیلم «من اکبر اعتماد، اتم می‌شکنم» در ارتباط با اکبر اعتماد، اهلِ همدان، پایه‌گذارِ سازمان انرژی اتمی ایران و موسس و نخستین رییس دانشگاه بوعلی‌سینای همدان است.
او را پدرِ دانشِ هسته‌ای ایران می‌دانند. این فیلم روایتی است از زندگیِ او؛ در جستجو میانِ همدان و پاریس و تهران.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست