ملیکا

مستند مليكا درباره روند درمان كودكی خردسال است كه مبتلا به سرطان می باشد. اين مستند به تلاش خانواده كودك و طی مسير بهبودی اين كودك می پردازد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست