مرز مه آلود

مرز مه آلود مستندی در خلال جنگ جهانی دوم -شهریور 1320 و با وجود موافقت ضمنی و اعلام بی طرفی حکومت وقت ایران نیروهای شوروی به قصد مقابله با جاسوسان آلمانی از شمال ایران - مرز اردبیل - به خاک ایران حمله می کنند و در مرز آذربایجان - حسینعلی صدآفرین - معاون وقت پاسگاه به تنهایی در مقابل هجوم ارتش روسیه می جنگند این در حالی ست که به تمام پاسگاه ها تلگراف زده شده بود که حق جنگ با شوروی را ندارند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست