ماده 61

فیلم «ماده 61» درباره زنانی است که مورد تجاوز قرار گرفته اند و برای رهایی و دفاع از بدن خود متجاوز را کشته اند. حال در انتظار قصاص در زندان بسر می برند. این زنها میگویند چه باید کرد؟

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست