ماجرای پرنس گیت

این فیلم نگاهی است از چند زاویه به یکی از مهمترین اتفاقات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران, ماجرای گروگانگیری سفارت ایران در لندن.

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین