لاله و لادن

لاله و لادن، این فیلم روایت‌گر روزهایی از زندگی «لاله و لادن» دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی است. «لاله و لادن بیژنی» دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی بودند. این دو قل از ناحیه ی سر به هم چسبیده بودند و مشکلات و سختیه بسیار زیادی را در زندگی تحمل کرده اند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست