قوم از یاد رفته

قوم از یاد رفته مستندی از چگونگی زندگی قوم صابئین در شهر اهواز و تعامل با دیگر ساکنان شهر و ناشناخته بودن آنان در دیار خود. صابئین پیروان حضرت یحیی (ع) هستند.
آن ها از گذشته های دور در کنار رود کارون در اهواز زندگی می کنند. تمامی آئین های صابئین در پیوند با رود شکل می گیرد، از غسل تعمید گرفته تا اعیاد و عروسی و...
کارگردان با ساخت این فیلم و چاپ کتاب عکس، عکاسی شده توسط وی، به معرفی بصری این قوم به جامعه ایرانی و جهانی پرداخته است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست