قلمرنج

قلمرنج فیلم از زبان شخصیت‌های برجسته داستان ‌و نویسندگان ایران از جمله محمود دولت آبادی‌، زنده یاد منوچهر آتشی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و... درباره شخصیت زندگی و ویژگی‌های برجسته آثار احمد محمود بحث می‌کند و این اظهارات رو به دوربین را نریشن همراه با تصاویر سیاه و سفید مستند از احمد محمود جایزه گرفتن‌ها و تحسین شدن‌ها و... کامل می‌کند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست