قطار مسیر 60

قطار مسیر 60، این مستند درباره سرودهای انقلابی دهه ۶۰ كشور ایران می باشد. مستندی راجب با سرود های انقلابی و هنر موسیقی در اوایل ده ی انقلاب در دو زاویه: مردم و دولت.
مخالفت ها، تقابل ها و مشارکت ها تا رسیدن به فضایی آزادتر و ظهور موسیقی پاپ را بازگو میکند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست