قاشق

قاشق مستندی است اززندگی کودکان در منطقه‌ای کردنشین که توسط والدین خود سر مسائل تربیتی به شکلی سنتی تنبیه می‌شوند .این مستند به واکاوی تأثیرات این تنبیه (داغ کردن با قاشق) بر جسم و روح کودکان می‌پردازد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست