قارلی یوللار - جاده های برفی

مستند «قارلی یوللار - جاده های برفی» در ارتباط با این است که در روستاهای اردبیل اکثر دختران در دوره راهنمایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی در روستای خودشان مجبور به ترک تحصیل می شوند. علت های ترک تحصیل دختران از چهار جنبه بررسی می شود.
1 - نبود مدرسه
2 - فرهنگ غلط خانواده
3 - وضعیت مالی خانواده ها
4 - شرایط جغرافیایی و مشکلات اقلیمی.

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست