فریاد شد آواز

در مستند فریاد شد آواز پیشینه ترانه‌های سیاسی در ایران‌، تغییرات‌، تحولات و تکامل شعر‌ها‌، ترانه‌ها و موسیقی آنها از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی بررسی و معرفی شده‌است. مستند فریاد شد آواز نگاهی دارد به تاریخ تصنیف سرایی، ترانه های اجتماعی- اعتراضی و سرودهای انقلابی ایران و حرکت به سوی موج انقلابی در موسیقی که در  سال 57 به اوج خود رسید. در مستند فریاد شد آواز شاهد اقدامات ناصرالدین شاه قاجار برای تکامل و پیشرفت موسیقی ایران هستیم این اقدامات اغلب پس از سفرهای او به خارج از کشور صورت می گرفته که به نظر تحت تأثیر مشاهدات او از فرنگ بوده است. که نتیجه این دوران خلق آثاری چون «سلام شاهی» ساخته و موسیو لومر فرانسوی (موسیقیدان نظامی اعزامی به ایران در دوره  قاجار ) بوده است ، در این دوران آثاری با مضامین و ماهیت سیاسی ساخته نشده است ،  در ادامه در این مستند می توانیم موازی تغییر و تحولات سیاسی در ایران به خصوص بعد از مرگ مظفرالدین شاه و استقرار محمد علی شاه تغییراتی را که در مضامین ترانه ها و موسیقی اتفاق افتاده است را ببینیم. دو تن از سردمداران این تحولات در موسیقی «عارف قزوینی » و «ملک الشعرای بهار» هستند که این مستند از تأثیر آنها بر موسیقی می گوید. در این مستند دوران بعد از تأسیس رادیو و تأثیرات این رسانه و همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی بر موسیقی تا زمان انقلاب 57  به تصویر کشیده شده است.   

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست