فرانچسکو رُزی در یک مرور گذرا

«فرانچسکو رُزی در یک مرور گذرا» فیلمی درباره مرور کارنامه کاری فرانچسکو رزی در سینما تک فرانسه است. در نشستی در سینما تک فرانسه با حضور مدیرعامل سینما تک ، یک منتقد ، گوستادگاراراس فیلمساز شناخته شده و شخص فرانچسکو رزی ، آثار و روش فیلمسازی او به بحث گذاشته می شود . در لابلای این گفتگو آثار مرتبط فرانچسکو رزی را می بینیم . این نشست در سال 1390 ضبط شده است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست