عیار مشروطه

فیلم «عیار مشروطه» روایت ‌گر تاریخ مشروطه و زندگی ستارخان است که در جنبش مشروطه از یک آدم عادی به فردی مؤثر در جنبش تبریز و نهایتاً به قهرمانی ملی تبدیل گردید.
این مستند نگاهی دارد به روی کار آمدن «ستار قرداغی» عیاری که از خطۀ قره داغ آذربایجان بود. او بدلیل شجاعتی که از خود نشان داد به نام «ستارخان» معروف شد و در تب و تاب دوران مشروطه خواهی به یکی از سرداران مهم جنبش مشروطیت تبدیل شد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست