عبور از نمی دانم

فیلم عبور از نمی دانم به شرح حال "محمد ابراهیم جعفری" شاعر و نقاش از زبان خودش می‌پردازد‌ و روایتی از حالات شاعرانه او در هنگام شروع یک نقاشی‌، سبک منحصر به فرد او در استفاده از روش خط‌خطی به عنوان اسلوب شعر‌، ارائه می‌کند.
گفتگوی رو به دوربین در نمایشگاه نقاشی و در سخنرانی‌اش به همراه نمایش عکس‌هایی آرشیوی از دوره‌های مختلف زندگی او‌ بخش‌های دیگر این مستند است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست