شکارچی

شکارچی، مستندی که به تحول در زندگی احمد عزیزی می پردازد که تصمیم میگیرد دیگر شکار نکند.
در این مستند ضمن گفتگو با شکارچیان و مرور تصاویر آرشیوی مربوط به شکار غیرمجاز و اعمال غیرانسانی که برخی نسبت به حیات وحش روا داشته اند، به گفتگو شکارچیانی می پردازد که از شکار دست کشیده و راجع به علل و انگیزه های خود سخن می گویند.

 

 

 

توجه: این فیلم صحنه هایی دارد که ممکن است، مناسب مشاهده همگان نباشد.

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی