شوش را دیدم

آه! دیگر بس کن ای تاریخ، ای دانا گواه چند و چون دیده این مسافر، این تماشاگر، دلش خون شد!
«شوش را دیدم» تجربه ای است از بهمن کیارستمی بر اساس شعری به همین نام از مهدی اخوان ثالث  نشانه های شوش باستان تا شوش جنگ زده را در این فیلم کوتاه به تماشا می نشینیم.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست