شهر خاموشان

شهر خاموشان مستندی است از مراسم و آیین های خاکسپاری و همه ی شغل ها و حرفه هایی که با آن ارتباط دارد.
این فیلم در جایی ساخته شده که مردگان آینده از الان به فکر خرید خانه ی بعد از مرگشان هستند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست