شغل ما

شغل ما در ارتباط با عموم افراد است که از شغل فعلی خود رضایت ندارند. این فیلم به کمک اساتید کسب و کار نشان می دهد که می توان به بهترین شغل مورد علاقه و مناسب خود در زندگی دست یافت.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست