شش روز شش نقاش

شش روز شش نقاش روایت پاییز سال 1381 خورشیدی که  شش نقاش مطرح ایرانی در یکی از گالری های تهران نمایشگاه نقاشی خود را با بوم های سفید افتتاح می کنند و شش روز متوالی در حضور مخاطبین نقاشی می کنند و آثاری را خلق می نمایند.
در این فیلم تلاش شده تا به شخصیت و روحیه هنری هر یک از این نقاش ها در هنگام خلق آثارشان نزدیک شویم و مشاهده گر این باشیم که چگونه شش ذهنیت متفاوت زیر یک سقف  و در یک مکان محدود به فعالیتی مشترک می پردازند به گونه ای که شخصیت هنری خود را نیز حفظ  و بیان می کنند.
این رویداد با حضور «جمشید حقیقت شناس»، «احمد وکیلی»، «مهرداد محب علی»، «علی ذاکری»، «علی ندایی» و «بهنام کامرانی» شکل گرفته است و در بخش هایی از فیلم نیز ابراهیم جعفری حضور می یابد.

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست