شبیه خوانی

نمایش «شبیه خوانی» در واقع نوعی تکامل یافته از نمایش «تعزیه» است که در آن عزاداری و سوگواری کمتر به چشم می خورد و در مناطق گوناگون ایران به شکل‌های مختلفی اجرا می‌شود.
شبیه خوان ها همگی مشغول به کار خود هستند؛ از راننده بیابان گرفته تا هنرمند ها و فروشندگان و حتی کشاورز و دامدار. آن ها به دور از کار و موقعیت اجتماعی شان، موقع شبیه خوانی، خود را در صحرای کربلا متصور می شوند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین