شاهنامه خوانی در ایل قشقایی

شاهنامه خوانی در ایل قشقایی مستندی است مربوط به ایل قشقایی که اتحادیه ای از تیره ها و طوایف ترک زبان ایرانی می باشد و طی هزار سال گذشته از نقاط مختلف و در دوره های مختلف به خطه فارس آمده اند.
سنت شاهنامه خوانی یکی از سنن دیرپا و اصیل مردمان قشقایی است. در این فیلم به بررسی ریشه های تاریخی و فرهنگی و علت علاقمندی مردم ترک زبان قشقایی به این اثر ادبی بدیع و فاخر زبان فارسی می پردازیم.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست