شاه جهان

شاه جهان، به رونمایی گوشه هایی از زندگی، تلاش ها و نوشته های پرویز شاه جهان می پردازد. روایت زندگی "پرویز جهان"، رئیس تجارت‌خانه جهانیان و همچنین موسس بانک جهانیان که از جمله زرتشتیان مقیم یزد بوده است. او به شدت از قیام‌های عدالت‌خواهانه‌ی مشروطه حمایت مالی کرده و از هند اسلحه تهیه می‌کرده است‌. با کشف همین روابط دستور ترور او صادر شده و به ضرب گلوله دار فانی را وداع گفت‌. این زندگی‌نامه از زبان "جمشید وزرا" تنها بازمانده‌ی این خانواده بیان می‌شود.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست