سفر سهراب

سفر سهراب مستندی پرتره با کارگردانی امید عبدالهی است این فیلم درباره سهراب شهید ثالث است او یکی از مهمترین آغازگران موج نوی سینمای ایران می باشد. در این مستند تصاویر آرشیوی گفتگو با سهراب شهید ثالث هم دیده می شود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست