ساز و مهر

ساز و مهر فیلمی مستند ازقطره‌ای از اقیانوس زندگی و کار استاد ابراهیم قنبری‌مهراست، او از برجسته ترین نوازندگان و سازنده های سازهای ایرانی و فرنگی با شهرت جهانی است. فیلمی درباره بیش از هفتاد سال تلاش در حوزه موسیقی است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست