ساحل پاسفیک

 "ساحل پاسیفیک" به این موضوع می پردازد که در ساحل اقیانوس آرام درلس‌آنجلس به ازاء هر سرباز آمریکایی کشته شده در عراق یک صلیب کاشته‌اند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست