زینت یک روز بخصوص

مستند «زینت یک روز بخصوص» روایتگر زینت است که بصورت تجربی به روستاییان صلخ در جزیره قشم خدمات بهداشتی ارائه می داد برای بهورز شدن و پوشیدن یونیفورم بهورزی کشف برقع کرد و از نخستین زنان جزیره است که به کار اداری بیرون از خانه روی آورد.
زینت تنها بومی جزیره است که در اولین انتخابات شهر و روستا(اسفند 1377) خود را نامزد شورای ده صلخ کرد. یک روز بخصوص به وقایع و بحث های مرتبط با نامزدی زینت در روز انتخابات به عنوان یک زن می پردازد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست