زنجموره

موضوع فیلم «زنجموره» تلاش سه زن برای حمایت از حیوانات است. یکی از این بانوان پناهگاهی ایجاد کرده و با عقیم کردن سگ‌های ولگرد آنها را در پناهگاه نگه می دارد و دیگری خانمی است که به شدت مخالف عقیم کردن سگ‌ها و نگهداری آنها در پناهگاه است و سومی نیز با ولگردی سگ‌ها به دلیل تعصب به روستایش مخالف است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست