زن و حیوان

دریافت جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره لوکارنو ۱۹۶۲

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اتاق امن

اتاق امن

شهرزاد

شهرزاد

نسیه و نقد

نسیه و نقد