زعفران

مستند زعفران روایتگر یک زعفرانکار خراسانی است که برای بارور کردن گیاه زعفران با کم آبی و خطر از دست رفتن گلهای میرای زعفران دست و پنجه نرم می کند تا کلاله گل یا اصل زعفران را به دست آورد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست