روزگاری هامون

مستند "روزگاری هامون" به خشک شدن دریاچه هامون که یک بحران زیست محیطی محسوب می شود پرداخته است. تالاب هامون از مهم ترین تالاب های ایران و جهان است.
با خشک شدن تالاب بین المللی هامون مشکلات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی برای مردم سیستان و بلوچستان پدید آمده است. این فیلم زندگی امروز مردم سیستان را در شرایط فعلی به تصویر کشیده است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست