روزهای طولانی

روزهای طولانی فیلم مستندی درباره چند زن می باشد که درگیر بیماری آلزایمر شده اند و در آسایشگاهی در کهریزگ زندگی میکنند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست