روز هفتم

روز هفتم مربوط به شش نقاش مطرح ایرانی «جمشید حقیقت شناس»، «احمد وکیلی»، «مهرداد محب علی»، «علی ذاکری»، «علی ندایی» و «بهنام کامرانی» بعد از چهار سال از یک رویداد مشابه برای بار دوم در یکی از گالری های تهران نمایشگاه نقاشی خود را با بوم های سفید آغازکرده و شش روز متوالی در حضور مخاطبین نقاشی می کنند و آثاری را خلق می نمایند .
این فیلم در روایتی ساخته شده به مانند داستان آفرینش عهد عتیق این رویداد را همچون قصه ای اسطوره ای بیان می کند و سعی بر آن دارد که رابطۀ مخاطب و نقاش و اثر هنری را واکاوی کند .

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین