دوز

مستند دوز درباره محیط‌بانانی است که در ناحیه دریاچه ارومیه خدمت می‌کنند‌. آنها به حیوانات منطقه مثل آهو‌ها آب داده و به‌ پرنده‌هایی که در آب می‌افتند و بلورهای نمک، بدنشان را می‌پوشاند کمک می‌کنند‌.
یکی از محیط‌بان‌ها در یکی از جزایر وسط دریاچه می‌ماند و به خاطر نمک زیاد آب، نمی‌تواند قایق‌اش را حرکت دهد‌. شب هنگام قایقی برای کمک او می‌آید‌.
پرنده‌های این دریاچه به خاطر نمک زیاد آب از بین می‌روند‌.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست