دود

فيلم «دود» با نگاهی تجربی به اين موضوع پرداخته است و زندگی افراد درگير با آلودگی هوای شهر تهران را به تصوير می كشد.
تهران از آلوده ترين شهرهای جهان است و سالانه بيش از 5 هزار نفر در اين شهر بخاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست