دنیا خانه من است

فیلم مستند «دنیا خانه من است » ماجرای جابجایی پیکر نیما یوشیج از امامزاده عبدالله تهران به یوش و روايتگر آخرين سفر شاعر است.
در سال ١٣٧٢، كالبد پدر شعر نو فارسی «نيما يوشيج» پس از ٣٤ سال از تهران به زادگاهش يوش در مازندران منتقل شد.
نيما هم اكنون در خانه ی پدری در پای آزاد كوه سكنی گزيده است.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست