دستگرد یزد شاپوران

دستگرد یزد شاپوران، این مستند به معرفی محیط باستانی در دوران ساسانی که در نزدیکی مرز ترکمن در شمال شرق ایران قرار دارد می پردازد.
سال 1369 در اثر شخم زدن یک زمین کشاورزی بصورت تصادفی یک محوطه باستانی مربوط به دوران ساسانیان کشف می شود.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست