دست و دیده

دست و دیده مستندی از پرتره‌ ی علیرضا زرین دست فیلمبردار صاحب سبک سینمای ایران هنرمندی که همیشه نگاه جدیدی نسبت به سینما داشته.
این فیلم از دو بخش تشکیل شده در بخش اول در رابطه با دوران جوانی و ورود زرین دست به عرصه سینماست و بخش دوم هم درباره مستقل شدن و صاحب سبک شدن وی در سینمای ایران می باشد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست