دست به مهره

"دست به مهره" فیلمی در رابطه با کورش حافظی که سال ها با انواع بیماری ها و سرطان ها دست و پنجه نرم کرد. او دلسرد نشد و با عشق و امید زندگی کرد. این فیلم روایت بیم و امیدهای اوست در جدال با زندگی.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست