دریای پارس

دریای پارس، مستندی که به برسی خلیج فارس و جزایر اطراف آن‌ را در حین سفر، از لحاظ جغرافیایی، اقتصادی، تاریخی و آداب و رسوم و سنت‌های مردم آن نواحی می پردازد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی