دربست اکباتان

مستند دربست اکباتان در رابطه با مردی است که در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق و در جریان خنثی کردن مین هر دو دستش از مچ قطع شده و جانباز است.
او بدون هیچ کمکی سعی کرده با ساخت وسایلی ساده و کار کردن و تمرین آنها با دست هایش احتیاجات اولیه خود در زندگی را برآورده ساخته و روی پای خود بایستد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست