در قفس

نماد نُت سل در قفس و پرنده‌هایی که در قفس زندانی‌اند آغازگر فیلم است. درختی قطع می‌شود و مراحل ساخته شدن ساز ویولن در کارگاه به تصویر در می‌آید.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست