در جستجوی زمان از دست رفته

در جستجوی زمان از دست رفته این مستند درباره سفر نوریوکی هاراگوچی است که بعد از 40 سال به ایران آمده این هنرمند ژاپنی و خالق اثر "حوض روغن" است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست